چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۸:۰۲
آموزش آنلاین در بحران کرونا تحصیل در بهترین رشته های فنی مهندسی ، علوم انسانی و … کرمانشاه چهار فصل … دانشنامه مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه رازی کرمانشاه شهر فرهنگ و تمدن

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی زاگرس

آموزش

رشته / سمت تلفن داخلی
کارشناس رشته های ( مهندسی پزشکی – مکانیک ) ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۱۰۱
کارشناس رشته های ( کامپیوتر – صنایع غذایی  ) ۱۰۲
کارشناس رشته های ( مدیریت – شیمی – صنایع شیمیایی ) ۱۰۳
کارشناس رشته های ( برق – حسابداری ) ۳۰۳
کارشناس رشته های ( عمران – معماری – حقوق ) ۴۰۱
معاونت آموزش ۱۰۷

امور دانشجویی و فرهنگی / امور اساتید

امور دانشجویی و فرهنگی ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۲۰۱

حسابداری و شهریه

حسابداری / امور شهریه ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۳۰۲

طرح و برنامه

طرح و برنامه  ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۳۰۴
۰۸۳-۳۷۲۸۸۰۶۰ مستقیم

انفورماتیک

انفورماتیک ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۳۱۳

دبیرخانه / دفتر ریاست

دبیرخانه ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۴۰۱

ساختمان آموزش ( پردیس )

ساختمان آموزش ( مجتمع ) مستقیم

حراست

حراست ۳۸۲۵۱۲۳۷ مستقیم

تمامی حقوق این وب سایت برای موسسه آموزش عالی زاگرس محفوظ است.

Template Design:Dima Group