یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳ ۲۰:۰۷
. کرمانشاه شهر زیبا کرمانشاه چهار فصل … دانشنامه مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه رازی کرمانشاه شهر فرهنگ و تمدن

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی زاگرس

آموزش

رشته / سمت تلفن داخلی
کارشناس رشته های ( مهندسی پزشکی – مکانیک ) ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۱۰۱
کارشناس رشته های ( کامپیوتر – صنایع غذایی – تربیت بدنی ) ۱۰۲
کارشناس رشته های ( مدیریت – شیمی – صنایع شیمیایی ) ۱۰۳
کارشناس رشته های ( برق – حسابداری ) ۳۰۳
کارشناس رشته های ( عمران – معماری – حقوق – علوم قضایی ) ۴۰۱
معاونت آموزش ۱۰۷

امور دانشجویی و فرهنگی 

امور دانشجویی و فرهنگی ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴

فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلی ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۱۰۶

پژوهش

پژوهش ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۱۰۷

اداری – مالی

معاونت اداری و مالی ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۴۰۲
حسابداری / امور شهریه ۳۰۲

طرح و برنامه

طرح و برنامه  ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۳۰۴
۰۸۳-۳۷۲۸۸۰۶۰ مستقیم

انفورماتیک

انفورماتیک – امور اساتید – دبیرخانه هیات علمی – صندوق رفاه ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۳۱۳

دبیرخانه / دفتر ریاست

دبیرخانه ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۴۰۱

اپراتور

اپراتور ۳۷۲۱۸۰۳۰ – ۳۷۲۱۸۰۶۳ – ۳۷۲۱۸۰۶۴ ۳۰۵

ساختمان آموزش ( مجتمع )

ساختمان آموزش ( مجتمع ) ۰۸۳-۳۸۲۱۲۵۵۸ مستقیم
۰۸۳-۳۸۲۱۲۵۵۹

حراست

حراست ۳۸۲۵۱۲۳۷ مستقیم

تمامی حقوق این وب سایت برای موسسه آموزش عالی زاگرس محفوظ است.

Template Design:Dima Group