جشن ازدواج دانشجویی

دانشجویان عزیزمی تونند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام دانشگاه مراجعه نمایند.